از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)

تست کنکور فصل پنجم زیست دوم دبیرستان


دسته بندی :نمونه سوالات
تاریخ : 21 ژانویه 2018
5,548
0 نظر

fasl 5 zist 1

در این پست تمامی سوالات کنکور تجربی ، درس زیست ، فصل پنجم سال دوم دبیرستان همراه با پاسخ نامه در ادامه ی نوشته قرار داده ایم، این سوالات در حدود 18 سوال می باشد که از سال 1385 تا اکنون تهیه و در سایت خدمت شما گذاشته شده است. جهت مشاهده به ادامه ی نوشته مراجعه نمایید.

تعداد سوالات : 18

تست های کنکور زیست سال دوم فصل پنجم

1.در دستگاه تنفس انسان،هوای مکمل………….(سراسری85)
1)هوایی است که با گازهای ان با خون مبادله نمی شود.
2)با فعالیت ماهیچه های بازدم،از شش ها خارج می شود.
3)با فعالیت ماهیچه های دم،به شش ها وارد می شود.
4)حتی با بازدم عمیق،ازشش ها خارج نمی شود.
2.سیستم تنفسی نایی،درکدام وجود دارد؟(سراسری 85)
1)عروس دریایی
2)زنبور عسل
3)کرم خاکی
4)خرچنگ دراز
3-در دستگاه تنفس چکاوک،هوای تهویه شده ازکدام،عبور نمی کند؟(خارج از کشور 85)
1)نای
2)شش ها
3)کیسه های هوادار پیشین
4)کیسه های هوادارعقبی
4-درانسان،میزان هوای مرده،باکدام،رابطه ی مستقیم دارد؟(سراسری86)
1)هوای مکمل
2)عمق تنفس
3)حجم مجازی تنفسی
4)تعدادحرکات تنفسی
5-دیواره ی نایژک های انتهایی انسان،………..دیواره ی……………..می باشند.(سراسری87)
1)مانند-نای،دارای تاژک
2)برخلاف-نایزه ها،فاقد مژک
3)مانند-نایژه ها،دارای غضروف
4)برخلاف-نای،فاقدغضروف
6-بافرض اینکه به انسانی،مهارکننده ی انیدرازکربنیک تزریق شود،……..می یابد.(سراسری87)
خونش،کاهشHCO-3)1
بافت هایش،افزایشCO22)تولید
خونش،افزایشO23)ظرفیت
سیاهرگ هایش،کاهشCO24)فشار
7-کدام عبارت،جهت حرکت هوا در دستگاه تنفس چلچله را به درستی بیان نمی کند؟
(سراسری 87)
1)دم،هوای تهویه شده از شش ها خارج می شود.
2)بازدم،هوای تهویه نشده وارد شش ها می کند.
3)دم،هوای تهویه نشده به کیسه ی هوایی پیشین وارد می شود.
3)بازدم،هوای تهویه شده از کیسه های هوایی پیشین خارج می شود.
8-درانسان،مایع سورفاکتانت از سلول های ……….ترشح وکشش سطحی مایع پوشاننده ی سطح داخلی آن را……..می دهد.(خارج از کشور88)
1)نایژک-افزایش
2)سنگفرشی ساده-افزایش
3)سنگفرشی ساده-کاهش
4)نایژک-کاهش
9-حلقه هایی که در دیواره ی نای انسان وجود دارد،نوعی بافت پیوندی است که ………..فراوان دارد.(سراسری89)
1)رشته های کش سان
2)سلول هایی با ذخیره ی چربی
3)سلول های رشته ای هم فشرده
4)رشته های کلاژن ومواد کلسیم دار
10-اکسیژن برای رسیدن به سلول های سوماتیکی کدام جانور،از رگ عبور نمی کند؟(خارج از کشور89)
1)برگ متحرک
2)کرم خاکی
3)مریکیپوس
4)کشتی چسپ
11-کدام نادرست است؟در پرنده ی شهدخوار،……….(خارج ازکشور89)
1)کیفیت هوای همه ی کیسه های هوادار یکسان نمی باشد.
2)عمل تهویه هوا،همیشه در مرحله ی بازدم صورت می گیرد.
3)هنگام دم،اکسیژن درون کیسه های هوادار پیشین زیاد نمی باشد.
4)میزان اکسیژن درهوای کیسه های هوادارعقبی کم تر از شش ها می باشد.
12-درانسان،خانه ی ششی………نایژک……..(سراسری91)
1)برخلاف-واجد غشا پایه می باشد.
2)همانند-فاقد سلول های مژه دار می باشد.
3)همانند-فاقد حلقه های غضروفی است.
4)برخلاف- ماده ای مخاطی ترشح می کند.
13-جریان هوا درشش های جانداری یک طرفه است.دراین جاندار………(خارج از کشور91)
1)روده تنها محل گوارش شیمیایی غذا است.
2)پرده ی دیافراگم محوطه ی شکم را از قفسه ی سینه جدا می کند.
3)قلب چهار حفره ای و گردش خون از نوع مضاعف است.
3)دفع مواد زاید نیتروژن دار با خروج آب زیادی همراه است.
14-درسسک پشت سیاه حین عمل…………(سراسری 93)
1)دم،ابتدا درهمه ی کیسه های هوادارفشار منفی ایجاد می شود.
2)دم،هوای همه ی کیسه های هوادار،از سطح تنفسی عبور می کند.
3)بازدم،هوای غنی از اکسیزن،از همه ی کیسه های هوادار خارج می شود..
4)بازدم،هوای تهویه ی شده ی همه ی کیسه های هوادار،به مجاری تنفسی منتقل می شود.
15-کدام گزینه ی عبارت زیر را به نادرستی کمیل می نماید؟(سراسری93)
«در انسان،با کاهش اکسیزن محیط،…………..افزایش می یابد.»
1)نیاز به مصرف اسید فولیک
2)قطر رگ های خون رسان به کبد
3)در مواردی احتمال تغییر شکل اریتروسیت ها
4)قطر همه ی رگ های دیواره ی کیسه های هوایی
16-در یک فرد،با……..شدن عضله ای که مهم ترین نقش را در تنفس آرام و طبیعی دارد،……….(سراسری93)
1)مسطح-جناغ سینه به سمت عقب حرکت می کند.
2)غیر مسطح-باز شدن کیسه های هوایی تسهیل می شود.
3)غیر مسطح-دنده ها به سمت بالا و بیرون حرکت می کنند.
4)مسطح-مقداری از هوای جاری دمی در مجاری تنفسی باقی می ماند.
17-در مورد هر جانوری که سطح مبادله ی اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است،کدام عبارت درست می باشد؟(سراسری94)
1)بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن،در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.
2)کارآیی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی افزایش یافته است.
3)فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیش از فشار اسمزی است.
4)مراحل اولیه ی نمو رویان،یکسان می باشد.
18-در مورد هر جانوری که سطح مبادله ی اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است،کدام عبارت درست می باشد؟(خارج از کشور94)
1)همه ی مویرگ ها،در ابتدای خود،یک ماهیچه ی صاف حلقوی دارند.
2)همه ی درشت مولکول ها در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.
3)همه ی سلول های پیکری،در هسته ی خود دو مجموعه کروموزوم دارند.
4)همه ی سلول های زنده،در اطراف خود،محیطی نسبتا پایدار و یکنواخت دارند.
جواب ها
سوال1: 3
سوال2: 2
سوال3: 4
سوال4: 3
سوال5: 4
سوال6: 1
سوال7: 3
سوال8: 3
سوال9: 1
سوال10: 1
سوال11: 4
سوال12: 3
سوال13: 3
سوال14: 1
سوال15: 4
سوال16: 4
سوال17: 1
سوال18: 4

برچسب ها:

مطالب مشابه

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

نکات مهم قبل از ارسال نظر

  • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید