تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)