شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)

ارتباط با ما

contact

در صورت داشتن هر نوع انتقاد پیشنهاد ، تبلیغات ، مطلب و هرنوع پیامی به ایمیل m.reza.mb[@]gmail.com پیام خود را بفرستید.