عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)

ارتباط با ما

contact

در صورت داشتن هر نوع انتقاد پیشنهاد ، تبلیغات ، مطلب و هرنوع پیامی به ایمیل m.reza.mb[@]gmail.com پیام خود را بفرستید.